Plug-in route­planner is een inter­net­toe­passing (widget) die een bedrijf in staat stelt om de functi­o­na­liteit van de route­planner van De Lijn te integreren op haar website of intranet. De plug-in route­planner service stelt bezoekers van de website of werknemers in staat reisad­viezen op te vragen om zich met het openbaar vervoer te verplaatsen van of naar de opgegeven locaties of naar een vertrek/bestemming van hun keuze. Om het hen makkelijk te maken, is het adres van uw onder­neming al automa­tisch ingevuld. Een bedrijf kan optioneel een boodschap schrijven die, samen met het reisadvies, aan de reiziger getoond wordt. Bedrijven ontvangen een opgemaakte HTML-pagina van De Lijn die op een website eenvoudig kan worden geïnte­greerd. De route­planner kan aan de eigen huisstijl worden aangepast. De toepas­singen of data van De Lijn moeten niet op uw eigen systemen worden beheerd. De interface is zeer intuïtief.

Voor wie

Onder­ne­mingen

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

De inter­net­toe­passing is gratis. Bedrijven die ze willen gebruiken, moeten een niet-exclu­­sieve, niet overdraagbare, persoon­lijke en herroepbare licentie onder­te­kenen. Ook aan de licentie zijn geen kosten verbonden.

Voordelen werkgevers

- Medewerkers of bezoekers kunnen ontdekken op welke manier uw bedrijf bereikbaar is met het openbaar vervoer met aankomst­tijden in realtime.
- Door de plug-in op uw digitale commu­ni­ca­tie­mid­delen te plaatsen, toont u dat uw bedrijf alter­na­tieve bereik­baarheid alle kansen geeft.

Initi­a­tief­nemers

De Plug-in route­planner is een initi­atief van De Lijn

https://www.delijn.be/nl/zakelijk-aanbod/reisinfo-op-maat/routeplanner-uw-website.html

Klanten­be­heerder bedrijven Antwerpen:

Gino.Derdelinckx@delijn.be