Het fiets­ge­bruik in uw onder­neming neemt ongetwijfeld toe. Dan bent u misschien toe aan de uitbreiding van uw fietsen­stalling of wil u een nieuwe fiets­par­keer­zones uitbouwen. Maar hoe pakt u dit het best aan? Hoe voorziet u in een stalling die aan alle type fietsen voldoet? Welke onder­steu­nende facili­teiten mogen niet ontbreken? En wat met laadpunten, herstel­zuilen, droog­rekken…? Het project Model Fiets­parking geeft u een unieke kans om uw ideeën of vraag­tekens aan de praktijk te toetsen. De Model Fiets­parking brengt heel tastbaar alle praktische kennis samen en laat u toe de juiste keuzes te maken. U krijgt er bovendien advies en wordt zelfs bijge­staan bij het ontwerp en de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Voor wie
Werkgevers die overwegen een nieuwe fietsen­stalling te bouwen. Het project richt zich in eerste instantie op onder­ne­mingen in Zwijn­drecht, maar ook van buiten de gemeente zijn bedrijven welkom.

Kostprijs werknemers
Niet van toepassing.

Kostprijs werkgevers
Een bezoek aan de Model Fietsen­stalling en het advies is gratis. Onder­steuning en begeleiding bij het aanvragen van de omgevings­ver­gunning is eveneens gratis maar enkel voorzien voor onder­ne­mingen op het grond­gebied van Zwijndrecht.

Voordelen werkgevers
Onder­ne­mingen kunnen putten uit een groot assor­timent aan stallings­mo­ge­lijk­heden en ervaringen in het bouwen van fietsenstallingen.
- Bezoeken van model fietsen­stalling: indeling, plaatsen voor snelpar­keren, rekken in de hoogte, plaatsen voor bak- en cargofietsen,
- Bekijken en inzicht verwerven in randfa­ci­li­teiten: bevei­liging, herstelzuil, droog­ruimtes, laadlockers, kleed­ruimte, antislipvloeren…
- Technisch advies: compa­ti­bi­liteit voor banddiktes, stuur­breedtes, as-op-as-afstanden,…
- Onder­steuning bij behoefteberekening
- Advies
- Bijstand bij opmaak omgevingsvergunning

Dit kan helpen bij de juiste inves­te­rings­keuze alsook het versnellen van het vergunningsproces.

Initi­a­tief­nemers

De Model Fiets­parking is een initi­atief van de dienst Leefom­geving van de gemeente Zwijn­drecht. De Model fietsen­stalling is enkel te bezoeken op afspraak (Binnen­plein 1, 2070 Zwijn­drecht). Voor het advies en bijstand kan u terecht bij de mobiliteitsambtenaar.

Peter Raats
mobili­teits­amb­tenaar
03 250 48 78
peter.raats@zwijndrecht.be