Actuele verkeers­in­for­matie op Vlaamse snel- en gewest­wegen vindt u op de digitale kanalen van het Vlaams Verkeers­centrum. U vindt er actuele infor­matie op kaart, in tekst en via camera­beelden maar ook meer infor­matie over reistijden en tijde­lijke omleidingsroutes.

U kan de infor­matie raadplegen via de website of de Twitter-account van het Verkeerscentrum.

Voor wie

Iedereen

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

Niet van toepassing

Voordelen werkgevers

De website is een belang­rijke bron van file-infor­­matie in real time op de snel- en gewest­wegen. U vindt er de reële files, incidenten en impact van wegwerk­zaam­heden. Op basis van deze infor­matie kan u of uw medewerkers tot op het laatste ogenblik beslissen een verplaatsing aan te passen, uit te stellen of een alter­natief te gebruiken. Op basis van route-advies kunnen alter­na­tieve routes gekozen worden.

Initi­a­tief­nemers

Dit is een initi­atief van het Vlaams Verkeerscentrum

www.verkeerscentrum.be
verkeersinfo@vlaanderen.be
Twitter: @verkeerscentrum