SBE, het studie­bureau dat in 1988 in Sint-Niklaas van start ging, is na bijna dertig jaar uitge­groeid tot een toonaan­ge­vende onder­neming in ontwerp- en uitvoe­rings­studies van grote infra­struc­tuur­werken. De Wase sterk­houder zag zijn perso­neels­be­stand de laatste jaren flink toenemen tot 110 medewerkers. En de limiet is nog niet bereikt. SBE besloot te inves­teren in duurzaam onder­nemen. Dat leidde tot een gerichte aanpak van de mobiliteit van de eigen medewerkers. Een gesprek met bestuurder Jan Thomas geeft inzicht in de wijze waarop het studie­bureau de mobili­teits­kwestie tackelt.

Lees meer in het Voka-maandblad ONDERNEMERS.