Spitsmail is een speci­fieke e‑mailservice van het Vlaams Verkeers­centrum. Het Centrum stuurt u actuele verkeers­in­for­matie op maat: enkel de wegen die u aanbe­langen en op het moment dat u die nodig hebt. Via een inschrij­vings­module geeft u het tijdstip van de dag in waarop u zich door de spits beweegt en langs welke wegen u naar uw bestemming rijdt. De meeste snelwegen werden opgedeeld in delen zodat u gericht kan geïnfor­meerd worden. Ook de belang­rijkste gewest­wegen maken deel uit van het aanbod. U krijgt voor uw vertrek dagelijks een mail met de actuele situatie.

Voor wie

Iedereen

Kostprijs werknemers

Gratis

Kostprijs werkgevers

Gratis

Voordelen werkgevers

Uw medewerkers kunnen zich vooraf­gaand aan hun vertrek infor­meren over de huidige verkeers­toe­stand en zijn in staat efficiënt te antici­peren (alter­na­tieve routes, thuis­werken, vertrek op het werk uitstellen…).

Initi­a­tief­nemers

Dit is een initi­atief van het Vlaams Verkeerscentrum

http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/inschrijven_spitsmail
verkeersinfo@vlaanderen.be