Dat onder­ne­mingen met het organi­seren van collectief bedrijfs­vervoer een belang­rijke inspanning leveren om hun werknemers een mobili­teits­al­ter­natief aan te bieden, hoeft geen betoog. Maar hoe pas je dit systeem aan op de snel veran­de­rende mobili­teits­noden? Met een nieuw proef­project met minibusjes acht Total­Energies Antwerpen de tijd rijp voor bedrijfs­vervoer 2.0.

Lees meer in het Voka-maandblad ONDERNEMERS.