De Lijn biedt de weben­quête ‘Mobi Q’ aan. Die brengt de proble­matiek van de woon-werkver­plaat­­singen van medewerkers in kaart, hun perceptie van De Lijn en hun bereidheid om op het openbaar vervoer over te stappen. De enquête levert een bedrijf gebun­delde resul­taten op waaruit zelf conclusies kunnen worden getrokken.

Voor wie

Alle onder­ne­mingen.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgever

- De Mobi Q is gratis.
- De Lijn levert een URL met de digitale vragenlijst.
- Uw onder­neming lanceert via een intern netwerk de digitale enquête bij het personeel. Het bedrijf volgt de resul­taten in realtime op het scherm via een login.
- De resul­taten worden automa­tisch verwerkt en u krijgt de resul­taten gerapporteerd.

Voordelen werkgevers

De weben­quête geeft een overzicht van:
- De verkeers­stromen door de verplaat­singen ‘woon-werk’ van uw personeel.
- Hun motivatie voor de keuze van vervoer.
- Hun mening over de kwaliteit van het vervoer.
- Hun beweeg­re­denen om voor alter­na­tieven te kiezen.

Initi­a­tief­nemers

Mobi Q is een initi­atief van De Lijn

Meer info bij klanten­beheer bedrijven Antwerpen
Gino.Derdelinckx@delijn.be