Onder­ne­mingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 inves­teren in een publiek toegan­kelijk en intel­ligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kosten­aftrek. Parti­cu­lieren en zelfstan­digen kunnen in dezelfde periode een belas­ting­ver­min­dering voor de aankoop en plaatsing van een intel­ligent laadstation thuis bekomen. Om in aanmerking te komen voor deze verhoogde kosten­aftrek moet een onder­neming aan verschil­lende voorwaarden voldoen zoals: het moet gaan om een laadstation in nieuwe staat, het laadstation moet publiek toegan­kelijk zijn, …

Voor wie

Zowel eenmans­zaken als vennootschappen.

Verhoogde kosten­aftrek

De afschrij­vingen worden verhoogd tot:

  • 200% voor wie inves­teert van 1 september 2021 tot en met 31 maart 2022
  • 150% voor wie inves­teert van 1 april 2023 tot en met 31 augustus 2024

Meer info via vind je via deze website.

Contact

FOD Financiën
02 572 57 57