Het federale regeer­ak­koord bepaalt dat tegen 2026 alle nieuwe bedrijfs­wagens emissievrij moeten zijn. Aangezien de lease­con­tracten voor bedrijfs­wagens meestal vier jaar lopen, moet je tijdig de juiste strategie uitwerken om de omscha­keling finan­cieel, sociaal en opera­ti­oneel doordacht uit te rollen in jouw onderneming.

Maar er is meer: de inter­na­ti­onale context zorgt voor lange lever­tijden van nieuwe wagens en voor een energie­markt onder spanning. Een uitdaging om in die situatie de juiste beslissing te nemen!

Voor wie

Oplei­dingen en infosessies zijn gericht op hr‑, fleet- en facili­ty­ver­ant­woor­de­lijken of hun medewerkers.

Praktisch

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland geeft regel­matig oplei­dingen en infosessies over het emissievrij bedrijfs­wa­genpark. Als je interesse hebt, kan je contact opnemen via mail.

Initi­a­tief­nemers

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland biedt regel­matig oplei­dingen en infosessies aan om onder­ne­mingen voor te bereiden op de omscha­keling naar een elektrisch bedrijfswagenpark.

Steven Roeland
Mobili­teits­ma­nager
steven.roeland@voka.be