Het federale regeer­ak­koord bepaalt dat tegen 2026 alle nieuwe bedrijfs­wagens emissievrij moeten zijn. Aangezien de lease­con­tracten voor bedrijfs­wagens meestal vier jaar lopen, moet je tijdig de juiste strategie uitwerken om de omscha­keling finan­cieel, sociaal en opera­ti­oneel doordacht uit te rollen in jouw onderneming.

Maar er is meer: de inter­na­ti­onale context zorgt voor lange lever­tijden van nieuwe wagens en voor een energie­markt onder spanning. Een uitdaging om in die situatie de juiste beslissing te nemen!

Heb jij je al voorbereid op de omscha­keling naar een elektrische bedrijfs­vloot? Antwoorden op jouw vragen krijg je in ons uitge­breid traject ‘Al jouw bedrijfs­wagens elektrisch… krijg jij dat tijdig klaar?’.

In vier sessies van een halve dag krijg je inzichten van diverse experten en de kans om diepgaand vragen te stellen.

Voor wie

De opleiding is gericht op hr‑, fleet- en facili­ty­ver­ant­woor­de­lijken of hun medewerkers.

Meer infor­matie en inschrijven kan via deze website.

Initi­a­tief­nemers

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland biedt dit traject aan om onder­ne­mingen voor te bereiden op de omscha­keling naar een elektrisch bedrijfswagenpark.

https://www.voka.be/activiteiten/al-jouw-bedrijfswagens-elektrisch-krijg-jij-dat-tijdig-klaar

Steven Roeland
Mobili­teits­ma­nager
steven.roeland@voka.be