De Vlaamse Overheid biedt een overzicht aan van alle (semi-)publieke laadpalen in Vlaan­deren. Op deze kaart vind je de locaties terug van de (semi-)publieke laadpalen, alsook hun densiteit.

Je kan de kaart via deze link raadplegen.

Depar­tement Mobiliteit en Openbare Werken

https://mow.vlaanderen.be/laadpalen/