De aanschaf van elektrische bedrijfs­wagens heeft een impact op het kosten­plaatje voor de werkgever. De aankoop- of leasings­prijzen van volledig elektrische voertuigen liggen doorgaans hoger dan wagens met een klassieke verbran­dings­motor. Een meer correcte kost om te bekijken is de Total Cost of Ownership (TCO) inclusief belas­tingen. De hogere aankoop- of leasings­prijs van elektrische wagens wordt gevoelig gecom­pen­seerd door het fiscale voordeel. Kosten die onderdeel zijn van de ‘totale kost voor de werkgever’ kunnen zijn:

  • Leasekost of aankoopkost
  • Brand­stof­kosten (indien van toepassing)
  • Gedeelte niet-aftrekbare btw op de leasekost (65%)
  • Onder­houds­kosten
  • BIV en Rijtaks (indien niet mee inbegrepen in standaard leasekost)
  • RSZ CO2-solida­ri­­teits­­­bij­­drage
  • 25% taks op de verworpen uitgaven (= (gedeel­te­lijke) niet-aftrek­­baarheid) in de vennootschapsbelasting
  • Instal­latie van een laadpaal bij de werknemer thuis
  • Restwaarde wagen

Meer info

Je leasings­maat­schappij of sociaal secre­ta­riaat kan deze kosten voor jouw onder­neming berekenen.