De aftrek­baarheid van bedrijfs­wagens zal de komende maanden veran­deren. Alle types van bedrijfs­wagens (klassieke verbran­dings­motor, plug-in hybrides en volledig elektrische auto’s) blijven aftrekbaar onder het huidige regime van aftrek­baarheid indien ze voor 30/06/2023 besteld worden. De aftrek­baarheid van wagens die besteld worden vanaf 01/07/2023 wijzigt grondig.

Wagens met enkel een verbran­dings­motor en plug-in hybrides

Klassieke wagens met verbran­dings­motor en plug-in hybrides die besteld worden na 1 juli 2023 zijn vanaf 2025 voor maximaal 75% aftrekbaar. In 2026 bedraagt de aftrek­baarheid voor tradi­ti­onele en hybride wagens nog maximaal 50% en in 2027 nog slechts 25%. Vanaf 2028 is er geen fiscale aftrek meer mogelijk. Klassiek aange­dreven en hybride wagens die besteld worden vanaf 1 januari 2026 zijn niet meer aftrekbaar.

Zero-emissie­­voer­­tuigen

Zero-emissie­­voer­­tuigen die vanaf 1 juli 2023 worden besteld, zijn in 2026 nog 100% fiscaal aftrekbaar, maar vanaf 1 januari 2027 nog maximaal 95%. De jaren nadien verlaagt dat percentage verder naar 90%, 82,50%, 75%, om uitein­delijk tot 67,50% te komen in 2031. 

Deze tarieven betreffen de fisca­liteit in de vennoot­schaps­be­lasting. Bij rechts­per­so­nen­be­lasting (vb. vzw) gelden andere aftrekregels.

Meer info

Raadpleeg alle tarieven via de website van de FOD Financiën.