De opmars van de elektrische bedrijfs­wagen vraagt om verschil­lende aanpas­singen in het gebruik van de bedrijfs­wagen. Zowel het rijden is anders, als het gebruik van laadpalen is nieuw. Het is nuttig om je werknemers voldoende te infor­meren over deze nieuwe gebruiken. Dit kan via een opleiding. Er zijn verschil­lende private aanbieders die oplei­dingen over elektrisch rijden in de markt zetten.

Voordelen elektrisch rijden maar ook nieuwe risico’s

Oplei­dingen elektrisch rijden focussen op bestuurders bewust maken van de voordelen van elektrisch rijden, alsook advies geven om “laad- en stekkerstress” te voorkomen en uiteraard om op een zo veilig en milieu­vrien­delijk mogelijke manier te rijden. Op vlak van veiligheid zijn er namelijk een aantal extra risico’s verbonden aan elektrisch rijden: deze wagens hebben een groter vermogen en trekken sneller op, daarnaast zijn ook de remaf­standen groter omwille van het zwaarder gewicht van de wagen. Ook het rijgedrag tegenover andere wegge­bruikers is van belang: elektrische wagens zijn stiller waardoor ze moeilijk hoorbaar zijn voor zwakke weggebruikers.

Meer info

Er zijn diverse rijscholen die oplei­dingen aanbieden.