De huidige berekening van het voordeel van alle aard (VAA) telt in het voordeel van de elektrische bedrijfs­wagen. Het VAA is gebaseerd op de fiscale catalo­gus­prijs, de brand­stof­soort, de gemid­delde CO2-uitstoot van alle nieuw verkochte bedrijfs­wagens in een jaar én de leeftijd van de bedrijfswagen.

Referen­tie­waarde voor CO2-uitstoot

Omdat de gemid­delde CO2-uitstoot van de nieuw verkochte auto’s erg daalt door de opmars van de elektrische auto’s, valt het VAA van bedrijfs­wagens met een klassieke verbran­dings­motor die nu rondrijden hoger uit. De komende drie jaren zal die referen­tie­waarde voor de CO2-uitstoot alleen maar sneller dalen, waardoor bestuurders van een bedrijfs­wagen met een verbran­dings­motor meer voordeel alle aard per maand gaan betalen voor hun wagen.

Meer info

Informeer je via de website van de FOD Financiën.