Een elektrisch wagenpark brengt nieuwe uitda­gingen mee voor je onder­neming. Inves­te­ringen voor de laadinfrastructuur, een duurdere aankoop­prijs, complexere mobili­teits­vraag­stukken voor je medewerkers… En aangezien je er niet omheen kan, ga je beter tijdig op zoek naar oplos­singen. In dit lerend netwerk deel je met collega-deelnemers je kennis en ervaringen.

Inhoud

De deelnemers bepalen samen de agenda van dit lerend netwerk. We zien elkaar twee keer per jaar, telkens op locatie bij een bedrijf met een interes­sante praktijkcase. Zo ziet het programma eruit:

  • Toelichting gekozen topic door een expert ter zake, in functie van de actua­liteit en de noden van de groep
  • Peer-to-peer uitwis­seling: knelpunten en oplos­singen bij implementatie
  • Bedrijfs­bezoek en praktijk­ge­tui­genis door gastbedrijf
  • Netwerk­moment
Programma 2024

Sessie 1 | 19 maart | Van 9.30 uur tot 12.30 uur | Te gast bij Antwerp Euroterminal

Sessie 2 | 15 oktober | Van 9.30 uur tot 12.30 uur | Locatie te bepalen

Doelgroep

Zaakvoerders, hr- of fleet­ver­ant­woor­de­lijken of andere medewerkers die zich ontfermen over het wagenpark.

Initi­a­tief­nemers

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland biedt regel­matig oplei­dingen en infosessies aan om onder­ne­mingen voor te bereiden op de omscha­keling naar een elektrisch bedrijfs­wa­genpark. Interesse? Contacteer onze mobili­teits­ma­nager Steven Roeland.

Steven Roeland
Mobili­teits­ma­nager
steven.roeland@voka.be