Het fileleed zet heel wat wagen­ge­bruikers aan om zich met alter­na­tieven te verplaatsen. Zo neemt het fiets­ge­bruik en meteen ook het aantal zwakke wegge­bruikers toe. De recente dodelijke ongevallen met fietsers zetten het debat rond veilig woon-werkverkeer op scherp. Bedrijven staan daarbij niet langs de zijlijn. ATF toont hoe ze als onder­neming verant­woor­delijk omgaat met verkeers­deelname van al haar perso­neels­leden. En tegelijk tastbare successen kan voorleggen op vlak van ongeval­len­cijfers én kostenbesparing.

Lees meer in het Voka-maandblad ONDERNEMERS.