Een betere mobiliteit, extra aandacht voor duurzaamheid en een hoger welzijn voor de medewerkers: voor de Antwerpse logis­tieke dienst­ver­lener Remant waren dit de belang­rijkste drijf­veren om eind 2016 van start te gaan met een concreet fiets­beleid. Vandaag beschikt zes op de tien medewerkers over een bedrijfs­fiets. Als een Antwerpse pionier op dit vlak wil Remant zijn rol ook verder blijven invullen en nog meer medewerkers op de fiets krijgen. ‘Samen met het openbaar vervoer is dat in Antwerpen nu eenmaal het gemak­ke­lijkste vervoer­middel’, weet hr-manager Laure Decostere.

Lees meer in het Voka-maandblad ONDERNEMERS.