Onder­ne­mingen zoeken dagelijks hun weg doorheen de mobili­teits­pro­ble­matiek. Bedrijven die in Vlaan­deren op een industrie­terrein gelegen zijn, kampen met nog een extra handicap: namelijk de totale afwezigheid van openbaar vervoer. Als de mogelijk­heden van fietsen of collectief vervoer zijn uitgeput, komt carpoolen in het vizier. Carpoolen lijkt voor velen nog een drempel. Maar drempels zijn er om overwonnen te worden. Covestro is één van de zes bedrijven uit het haven­gebied dat met steun van de Stad Antwerpen, Taxistop, het Haven­be­drijf Antwerpen en Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland in een stimu­lerend project is gestapt.

Lees meer in het Voka-maandblad ONDERNEMERS.