Stel: u runt een onder­neming te midden van een groot industrie­terrein. Uw bedrijf is in volle ontwik­keling en kijkt de econo­mische evolutie reikhalzend tegemoet. Maar u stelt vast dat uw medewerkers afhaken. Ondanks hun motivatie is de mobili­teits­knoop hen een strop om de nek geworden. Dan doen onder­nemers waar ze goed in zijn: oplos­singen bedenken. Dat deed ook DP World. Het bedrijf bleef volharden in het opzetten van een fiets­pro­gramma. En het werd uitein­delijk een succes.

Lees meer in het Voka-maandblad ONDERNEMERS.