Acht onder­ne­mingen in de bedrij­venzone Waasland­haven Oost testen sinds midden oktober 2018 een nieuw fiets­mo­bi­li­teits­project uit. Zowel op de P+R Melsele als de P+R tramhalte Blance­floerlaan op Linker­oever zijn bevei­ligde fiets­boxen geplaatst. Die bieden werknemers van de deelne­mende bedrijven aan dit proef­project een extra mobili­teits­al­ter­natief bij hun woon-werkver­plaat­­singen. Het project kwam tot stand door een inten­sieve samen­werking tussen Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en Beheers­maat­schappij Antwerpen Mobiel (BAM). INEOS Oxide en Borealis zijn twee van de enthou­siaste gebruikers.

Lees meer in het Voka-maandblad ONDERNEMERS.