Care, een onder­neming gespe­ci­a­li­seerd in schoonmaak op maat, heeft zijn hoofd­zetel in Deurne. Een omgeving die al geruime tijd geplaagd wordt door mobili­teits­pro­blemen. Het bedrijf, dat maatschap­pelijk verant­woord onder­nemen uitademt, legt zich daar niet bij neer. De bedrijfs­leiding ziet de filestress stijgen en steekt een tandje bij om ook woon-werkver­plaat­­singen draag­lijker te maken. Hoe? Alles begint met het stellen van de juiste vragen…

Lees meer in het Voka-maandblad ONDERNEMERS.