Home/Flexibel werken

Categorie: Flexibel werken

Flexwerkscan

Advies op maat, Flexibel werken|

Flexibel werken kan een deel van de oplossing zijn om het mobili­teits­pro­bleem in uw organi­satie te tackelen. Thuis werken, flexibele werkuren, flex desk, satel­liet­kan­toren,… Er zijn heel wat vormen …

Telewerken

Flexibel werken|

Telewerk houdt in dat de werknemer op regel­matige basis op een plaats buiten de onder­neming werkt en daarbij gebruik maakt van infor­ma­tie­tech­no­logie zoals een computer. Dat gebeurt steeds op vrijwillige …

Glijdende uurroosters

Flexibel werken|

Een regeling van glijdende uurroosters is een arbeids­re­geling waarbij de werknemer zelf het begin en het einde van zijn arbeids­pres­taties en zijn pauzes bepaalt mits naleving van (door de werkgever) …

Co-working spaces

Flexibel werken|

U zoekt voor sommigen van uw medewerkers een locatie in of rond de stad een werkplek waar hij/zij af en toe uw laptop kan inpluggen om een paar uur …

Go to Top