Dankzij de centrale locatie, vlak bij de E17 en halfweg tussen de econo­mische polen Antwerpen en Gent, trekken de bedrij­ven­zones in Lokeren sterk aan. Maar ook daar kruisen aller­hande mobili­teits­uit­da­gingen de wegen van onder­ne­mingen. Onder andere Q‑food wacht niet tot het met stilstand wordt gecon­fron­teerd. Zowel naar woon-werkverkeer als voor goede­ren­ver­plaat­singen maakt deze toele­ve­rancier van vers vlees in de sector van groot­keukens, industriële verwerking en horeca duide­lijke keuzes die lonen.

Lees meer in het Voka-maandblad ONDERNEMERS.