Als bedrijf aantrek­kelijk blijven voor de generatie jong talent en tegelij­kertijd een oplossing bieden voor het toene­mende fileleed in en rond Antwerpen: met die insteek komen alsmaar meer bedrijven uit bij flexibel werken. Ook logis­tieke dienst­ver­lener Kuehne + Nagel heeft de mogelijkheid voor thuis­werken voor zijn Antwerpse werknemers intussen twee jaar terug geïmple­men­teerd, om tegemoet te komen aan de stijgende mobiliteitsdruk.

Lees meer in het Voka-maandblad ONDERNEMERS.