Zuidnatie is een onder­neming met ruime ervaring als het op uitda­gingen aankomt. Maar in juni 2017 keek het bedrijf plots tegen een onver­wachte tsunami aan: een knoert van een mobili­teits­pro­bleem voor de deur van haar hoofd­zetel. Het personeel raakte nog ternau­wernood op de bestemming. Een jaar later is een waardevol parcours afgelegd en zijn alter­na­tieven voorhanden.

Lees meer in het Voka-maandblad ONDERNEMERS.