Met het actieplan Clean Power for Transport wil de Vlaamse overheid de omscha­keling naar zero-emissie­­voer­­tuigen stimu­leren. In dit kader is een nieuwe projec­toproep gelan­ceerd voor inves­te­ringen in laadpaal­in­fra­structuur bij ondernemingen.

Vraag nu steun aan tot 300.000 euro

De projec­toproep geeft steun aan laadinfrastructuur voor bestel­wagens, vracht­wagens en bussen op je eigen bedrij­ven­terrein maar ook op (semi-)openbaar toegan­ke­lijke terreinen. Dien voor 31 maart online je project­aan­vraag in. Je kan tot 20% van de inves­tering voor de plaatsing van laadpunten recupe­reren (tot 300.000 euro per project). Volgende kosten komen in aanmerking: de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur, bekabeling en verzwaring van de elektriciteitsinstallatie.

De projec­toproep staat maar voor een korte periode open dus hou de deadline van 31 maart in het oog.

Alle info en de aanmel­dings­pro­cedure vind je hier.

 

Initi­a­tief­nemers

De subsidie voor (semi)publieke laadinfrastructuur op privaat domein is een initi­atief van het Depar­tement Mobiliteit en Openbare Werken.

Depar­tement Mobiliteit en Openbare Werken

02 553 78 88
Contact per mail
Meer info