Het nieuwe elektrisch deelfiets­systeem maakt afgelegen bedrij­ven­zones beter toegan­kelijk – en op die manier ook aantrek­ke­lijker – voor woon-werkver­plaat­­singen. Dit nieuwe elektrisch deelfiets­systeem wordt door Lantis samen met de Vervoer­re­gio’s Antwerpen en Waasland ter beschikking gesteld. Het basis­netwerk in 37 Antwerpse en Wase gemeenten bestaat uit 1650 fietsen. Daarnaast hebben sommige gemeenten extra geïnves­teerd in een aanvullend netwerk. De hubs staan opgesteld aan mobili­teits­knoop­punten. Dit zijn locaties waar openbaar vervoer (trein, tram, waterbus…) belang­rijke haltes heeft, maar ook knoop­punten waar park & rides gelegen zijn. Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en Alfaport Voka hebben de opdracht­gever overtuigd om het systeem op maat van onder­ne­mingen in afgelegen bedrij­ven­zones te maken door middel van een zakelijk aanbod. Zo kan een werknemer vanaf een knooppunt met de elektrische deelfiets naar de onder­neming fietsen en de fiets daar in de eigen bedrijfs­fiet­sen­stalling achter­laten om zo dezelfde fiets op het einde van de werkdag te gebruiken.

Voor wie

Werknemers van bedrijven in bedrij­ven­zones binnen de Vervoer­regio Antwerpen en (een deel van) de Vervoer­regio Waasland. Dit elektrisch deelfiets­systeem focust op de first mile en last mile in combi­natie met openbaar vervoer (dus van woonplaats naar station, bus, … en van trein, bus,… naar werkplek of bestemming).

Kostprijs werknemers

Abonne­ments­for­mules voor indivi­duele gebruikers, maar het is ook mogelijk om te betalen per rit voor occasi­oneel gebruik.

Kostprijs werknemers

Zakelijk aanbod voor woon-werkverkeer. Meer info over het zakelijk aanbod vind je hier.

  • 40 ritten van 30 min. per maand (480 ritten/jaar): €600 per jaar excl. btw
  • 20 ritten van 12 uur per maand (240 ritten/jaar): €1080 per jaar excl. btw (min. order: 5 abonnementen)
Lees meer in ons maandblad Ondernemers

Initi­a­tief­nemers & uitbating

Initi­a­tief­nemers

Lantis (finan­ciert tevens het deelfiets­systeem) i.s.m. vervoer­regio Antwerpen en vervoer­regio Waasland.

Uitbating

Donkey Republic (Taco van der Steen – taco@donkeyrepublic.com)