De Pendel­proe­verij is een initi­atief van Lantis, de bouwheer van de Ooster­weel­werken om pende­laars de kans te geven een ander vervoer­middel te testen voor hun woon-werkver­plaatsing. Met de Pendel­proe­verij kunnen werknemers vier weken lang gratis proeven van de mogelijk­heden van een speed­pe­delec, elektrische (bak)fiets, fiets, plooi­fiets, bakfiets en deelfietsen. Er is ook de mogelijkheid om abonne­menten van het openbaar vervoer, P+R en deelsys­temen uit te testen.

Voor wie

Bedrijven gevestigd in de Vervoer­regio Antwerpen die willen inzetten op duurzaam woon-werkverkeer. De Pendel­proe­verij houdt halt in verschil­lende bedrij­ven­zones. Wil je weten wanneer jouw bedrij­venzone aan de beurt is? Neem contact op via mail. Bedrijven binnen stad Antwerpen kunnen van de Pendel­proe­verij geen gebruik­maken, maar kunnen een gelijk­aardig aanbod vinden via het proef­aanbod van Slim naar Antwerpen.

Kostprijs werknemers

Gratis

Kostprijs werkgevers

Gratis

Voordelen werkgevers

De Pendel­proe­verij geeft bedrijven de kans om een brede waaier aan alter­natief aanbod voor woon-werkverkeer uit te testen. Lantis voorziet in het aanle­veren en ophalen van het fietspark.

Lees meer over de ervaring van de Pendel­proe­verij van Testas in Wommelgem.

Initi­a­tief­nemers

De Pendel­proe­verij is een initi­atief van Lantis.

Contact voor bedrijven
Mail
Website