De Vlaamse overheid lanceert een projec­toproep voor het instal­leren van laadinfrastructuur voor elektrische wagens. De subsidie richt zich op publieke laadinfrastructuur van normaal en hoog vermogen op privaat domein of in publiek toegan­ke­lijke parkeer­ge­bouwen op openbaar domein. Deze oproep past binnen het actieplan ‘Clean Power for Transport (CTP)’ waarmee de Vlaamse overheid de omscha­keling naar zero-emissie­­ver­­voer­­mid­­delen ondersteunt.

Voor wie

De subsidie richt zich op projecten voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor elektrische personen- en bestel­wagens. Dit op privaat domein of in parkeer­ge­bouwen die behoren tot het openbare domein. De laadpalen dienen voorzien te worden van 100% groene stroom en moeten 24 uur op 7 dagen publiek toegan­kelijk zijn.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing.

Kostprijs werkgevers

U moet een dossier indienen met een duide­lijke project­be­schrijving en ‑begroting. Via de diverse criteria wordt uw dossier door een advies­com­missie gescoord.

Voordelen werkgevers

De uitgaven worden aan 10% vergoed, met een maximum van 500 euro per gerea­li­seerd charge point equivalent (CPE). Hoe hoger het vermogen van een laadpaal, hoe hoger een CPE. Een laadpaal met een beperkt vermogen tussen 3 en 11 kW komt bijvoor­beeld overeen met 1 CPE, terwijl een ultra­snel­laadpunt van 150 kW gelijk is aan 10 CPE. Indien de laadinfrastructuur opera­ti­oneel is op 31 mei 2024 wordt de vergoeding verhoogd tot 20% met een maximum van 1.000 euro per CPE. De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro.

Op dit moment is er geen oproep.

Meer infor­matie vind je hier.

Initi­a­tief­nemers

De subsidie voor het instal­leren voor publiek toegan­ke­lijke laadinfrastructuur is een initi­atief van het Depar­tement Mobiliteit en Openbare Werken.

Depar­tement Mobiliteit en Openbare Werken
Mail
Website