Met het actieplan Clean Power for Transport wil de Vlaamse overheid de omscha­keling naar zero-emissie­­voer­­tuigen stimu­leren. Momenteel loopt er een projec­toproep die steun geeft aan de instal­latie van (semi)publieke laadinfrastructuur voor vrachtwagens.

Vraag steun aan tot 250.000 euro

De projec­toproep geeft steun aan laadinfrastructuur voor bestel­wagens, vracht­wagens en bussen op je eigen bedrij­ven­terrein maar ook op (semi-)openbaar toegan­ke­lijke terreinen. Je kan tot 40% van de inves­tering voor de plaatsing van laadpunten recupe­reren (tot 250.00 euro per project). Volgende kosten komen in aanmerking: de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur, bekabeling en verzwaring van de elektriciteitsinstallatie.

Dien voor 30 april online een project­aan­vraag in. 

Alle info over de projec­toproep Clean Power for Transport vind je hier.

Initi­a­tief­nemers

De subsidie voor (semi)publieke laadinfrastructuur op privaat domein is een initi­atief van het Depar­tement Mobiliteit en Openbare Werken.

Depar­tement Mobiliteit en Openbare Werken

02 553 78 88
Contact per mail
Meer info