Home/user

Categorie: user

Subsidie voor laadinfrastructuur

Laadpalen, Subsidie|

De Vlaamse overheid subsi­dieert (semi)publieke laadinfrastructuur op privaat domein ter uitvoering van het beleids­kader ‘Clean Power for Transport’. Bedrijven die op eigen terrein laadpalen plaatsen, kunnen hiervoor een subsidie …

Pendelfonds

Subsidies|

Het Pendelfonds van de Vlaamse Overheid subsi­dieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevor­deren. Projecten die tot doel hebben om het aantal autover­plaat­singen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen …

Project Model Fietsparking

Advies op maat, Fiets|

Het fiets­ge­bruik in uw onder­neming neemt ongetwijfeld toe. Dan bent u misschien toe aan de uitbreiding van uw fietsen­stalling of wil u een nieuwe fiets­par­keer­zones uitbouwen. Maar hoe pakt u …

Flexwerkscan

Advies op maat, Flexibel werken|

Flexibel werken kan een deel van de oplossing zijn om het mobili­teits­pro­bleem in uw organi­satie te tackelen. Thuis werken, flexibele werkuren, flex desk, satel­liet­kan­toren,… Er zijn heel wat vormen …

Go to Top