Nieuws2022-09-13T16:42:15+02:00

Bereikbaarwerk.be

Deze digitale tool helpt bedrijfs­leiders en hr-managers in de regio Antwerpen-Waasland om
het overzicht te behouden in de veelheid aan mobili­teits­ini­ti­a­tieven. Het instrument bundelt
de belang­rijkste bedrijfs­ge­richte initi­a­tieven van overheden en publieke vervoersaanbieders.

Recente artikels

Evolutie van aftrek­baarheid van bedrijfswagens

Finan­cieel, Fiscaal|

De aftrek­baarheid van bedrijfs­wagens zal de komende maanden veran­deren. Alle types van bedrijfs­wagens (klassieke verbran­dings­motor, plug-in hybrides en volledig elektrische auto’s) blijven aftrekbaar onder het huidige regime van aftrek­baarheid indien ze voor 30/06/2023 besteld worden. De aftrek­baarheid van wagens …

Evolutie van aftrek­baarheid van brandstofkosten

Finan­cieel, Fiscaal|

Naast de aftrek­baarheid van bedrijfs­wagens wijzigt ook de aftrek­baarheid van brand­stof­kosten. De brand­stof­kosten van bedrijfs­wagens met klassieke verbran­dings­motor en plug-in hybrides aange­schaft vanaf 1 januari 2023 zijn vanaf 2023 (aanslagjaar 2024) voor maximaal 50% aftrekbaar. Voor emissie­vrije wagens blijven beroepskosten …

Opleiding elektrisch rijden

Sociaal/HR|

De opmars van de elektrische bedrijfs­wagen vraagt om verschil­lende aanpas­singen in het gebruik van de bedrijfs­wagen. Zowel het rijden is anders, als het gebruik van laadpalen is nieuw. Het is nuttig om je werknemers voldoende te infor­meren over deze nieuwe …

Instal­latie van laadpunten

Laadpalen, Sociaal/HR|

De instal­latie van laadpunten op je bedrijfs­parking is een complexe materie. Het is van belang om je hierover goed te infor­meren. Bedrijven die bouwen aan een elektro­tech­nische instal­latie waarin laadinfrastructuur moet geïnte­greerd worden, moeten rekening houden met verschil­lende aandachtspunten …

Pas je car policy aan

Sociaal/HR|

Het is nuttig om de car policy van je onder­neming tegen het licht te houden bij het overscha­kelen naar een elektrisch bedrijfs­wa­genpark. Er moeten echter bijko­mende afspraken gemaakt worden. Het is aange­raden om speci­fieke afspraken rond het gebruik van …

Go to Top