Nieuws2022-09-13T16:42:15+02:00

Bereikbaarwerk.be

Deze digitale tool helpt bedrijfs­leiders en hr-managers in de regio Antwerpen-Waasland om
het overzicht te behouden in de veelheid aan mobili­teits­ini­ti­a­tieven. Het instrument bundelt
de belang­rijkste bedrijfs­ge­richte initi­a­tieven van overheden en publieke vervoersaanbieders.

Recente artikels

Instal­latie van laadpunten

Laadpalen, Sociaal/HR|

De instal­latie van laadpunten op je bedrijfs­parking is een complexe materie. Het is van belang om je hierover goed te infor­meren. Bedrijven die bouwen aan een elektro­tech­nische instal­latie waarin laadinfrastructuur moet geïnte­greerd worden, moeten rekening houden met verschil­lende aandachtspunten …

Pas je car policy aan

Sociaal/HR|

Het is nuttig om de car policy van je onder­neming tegen het licht te houden bij het overscha­kelen naar een elektrisch bedrijfs­wa­genpark. Er moeten echter bijko­mende afspraken gemaakt worden. Het is aange­raden om speci­fieke afspraken rond het gebruik van …

Testabon­nement NMBS met korting

Openbaar vervoer|

NMBS biedt een Promo Testabon­nement aan. Dit Testabon­nement omvat 50% korting op een maand­abon­nement voor woon-werkverkeer (Standard of Unlimited Abonnement) binnen België. Voor wie Enkel geldig voor nieuwe klanten of voor wie na 15 maart 2022 geen actief abonnement …

Ecolo­gie­premie+

Subsidie|

De Ecolo­gie­premie+ is een subsidie van Agent­schap Innoveren en Onder­nemen (Vlaio) voor een aantal ecolo­gische inves­te­ringen. Onder­ne­mingen in het Vlaams Gewest kunnen hier gebruik van maken. Met deze subsidie wil de Vlaamse overheid onder­ne­mingen stimu­leren om hun produc­tie­proces duurzaam, klimaatvriendelijk, …

Go to Top