Nieuws2022-09-13T16:42:15+02:00

Bereikbaarwerk.be

Deze digitale tool helpt bedrijfs­leiders en hr-managers in de regio Antwerpen-Waasland om
het overzicht te behouden in de veelheid aan mobili­teits­ini­ti­a­tieven. Het instrument bundelt
de belang­rijkste bedrijfs­ge­richte initi­a­tieven van overheden en publieke vervoersaanbieders.

Recente artikels

Testabon­nement NMBS met korting

Openbaar vervoer|

NMBS biedt een Promo Testabon­nement aan. Dit Testabon­nement omvat 50% korting op een maand­abon­nement voor woon-werkverkeer (Standard of Unlimited Abonnement) binnen België. Voor wie Enkel geldig voor nieuwe klanten of voor wie na 15 maart 2022 geen actief abonnement …

Ecolo­gie­premie+

Subsidie|

De Ecolo­gie­premie+ is een subsidie van Agent­schap Innoveren en Onder­nemen (Vlaio) voor een aantal ecolo­gische inves­te­ringen. Onder­ne­mingen in het Vlaams Gewest kunnen hier gebruik van maken. Met deze subsidie wil de Vlaamse overheid onder­ne­mingen stimu­leren om hun produc­tie­proces duurzaam, klimaatvriendelijk, …

Oplei­dingstraject “Al jouw bedrijfs­wagens elektrisch… krijg jij dat tijdig klaar?”

Finan­cieel, Fiscaal, Laadpalen, Sociaal/HR, Wetgeving|

Het federale regeer­ak­koord bepaalt dat tegen 2026 alle nieuwe bedrijfs­wagens emissievrij moeten zijn. Aangezien de lease­con­tracten voor bedrijfs­wagens meestal vier jaar lopen, moet je tijdig de juiste strategie uitwerken om de omscha­keling finan­cieel, sociaal en opera­ti­oneel doordacht uit te …

Publieke laadpaal aanvragen

Laadpalen|

Als onder­neming kunt u bij het Depar­tement Mobiliteit en Openbare Werken een publieke laadpaal aanvragen op het openbaar domein via een digitaal loket (Paal volgt Wagen). Als u zelf geen plaats heeft voor een laadpaal en een bestaand publiek …

Go to Top