Nieuws2022-09-13T16:42:15+02:00

Bereikbaarwerk.be

Deze digitale tool helpt bedrijfs­leiders en hr-managers in de regio Antwerpen-Waasland om
het overzicht te behouden in de veelheid aan mobili­teits­ini­ti­a­tieven. Het instrument bundelt
de belang­rijkste bedrijfs­ge­richte initi­a­tieven van overheden en publieke vervoersaanbieders.

Recente artikels

Oplei­dingstraject “Al jouw bedrijfs­wagens elektrisch… krijg jij dat tijdig klaar?”

Finan­cieel, Fiscaal, Laadpalen, Sociaal/HR, Wetgeving|

Het federale regeer­ak­koord bepaalt dat tegen 2026 alle nieuwe bedrijfs­wagens emissievrij moeten zijn. Aangezien de lease­con­tracten voor bedrijfs­wagens meestal vier jaar lopen, moet je tijdig de juiste strategie uitwerken om de omscha­keling finan­cieel, sociaal en opera­ti­oneel doordacht uit te …

Publieke laadpaal aanvragen

Laadpalen|

Als onder­neming kunt u bij het Depar­tement Mobiliteit en Openbare Werken een publieke laadpaal aanvragen op het openbaar domein via een digitaal loket (Paal volgt Wagen). Als u zelf geen plaats heeft voor een laadpaal en een bestaand publiek …

Laadpalen: fiscale voordelen

Fiscaal, Laadpalen|

Onder­ne­mingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 inves­teren in een publiek toegan­kelijk en intel­ligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kosten­aftrek. Parti­cu­lieren en zelfstan­digen kunnen in dezelfde periode een belas­ting­ver­min­dering voor de aankoop en plaatsing van …

Pendelfonds

Subsidies|

Het Pendelfonds van de Vlaamse Overheid subsi­dieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevor­deren. Projecten die tot doel hebben om het aantal autover­plaat­singen op het vlak van woon-werkverkeer te vermin­deren kunnen in aanmerking komen voor subsi­di­ëring uit het fonds, zoals …

Project Model Fietsparking

Advies op maat, Fiets|

Het fiets­ge­bruik in uw onder­neming neemt ongetwijfeld toe. Dan bent u misschien toe aan de uitbreiding van uw fietsen­stalling of wil u een nieuwe fiets­par­keer­zones uitbouwen. Maar hoe pakt u dit het best aan? Hoe voorziet u in een stalling …

Go to Top