Home/Fiets

Categorie: Fiets

Gecom­bi­neerde auto-fietsleasing

Fiets|

Net zoals voor bedrijfs­wagens, bestaat er ook een leasing­formule die de bedrijfs­wagen en de fiets combi­neert. Binnen het voor het perso­neelslid vastge­legde leasing­budget wordt zowel de wagen als de …

Velo Antwerpen

Fiets|

Velo is een fiets­deel­systeem, dat toelaat fietsen te ontlenen voor verplaat­singen van fiets­station naar fiets­station. Het Velo-netwerk strekt zich uit over alle Antwerpse districten, met uitzon­dering van Ekeren en …

DeWaterbus

Fiets|

Deze snelboot over de Schelde biedt pende­laars (fietsers en voetgangers) de kans om snel verschil­lende bestem­mingen langs de Schelde (tussen Hemiksem en Lillo) en het Albert­kanaal (tussen Brug Houtlaan en …

Blue-bike

Fiets|

Blue-bike is een fiets­deel­systeem dat toelaat fietsen te ontlenen in meer dan 60 NMBS-stations, De Lijn-haltes en P&R’s in België (o.a. Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Berchem).Voor wieDe fietsen zijn bedoeld als aanvulling …

Fiets­veren

Fiets|

Veerdiensten verzorgen de oever­ver­binding over grote en kleine water­wegen, en zijn toegan­kelijk voor fietsers en voetgangers. In de regio Antwerpen-Waasland zijn een aantal veerdiensten actief:- Antwerpen: Sint-Anna (Linker­oever) – …

Fietsbus Haven van Antwerpen

Fiets|

De Fietsbus laat fietsers toe de Schelde en het Kanaaldok in de haven van Antwerpen te kruisen via de Tijsmans- en Liefkens­hoek­tunnel. Fietsers stappen met hun fiets aan de …

Fiets­leasing

Fiets|

Net zoals voor bedrijfs­wagens, bestaat er ook een leasing­formule voor fietsen. Een breed spectrum aan fietsen past in dat programma (zoals elektrische fietsen, plooi­fietsen en bakfietsen). Er bestaan verschil­lende formules. …

Safe2Work

Fiets|

De Vlaamse Stichting Verkeers­kunde (VSV) staat via het Safe2Work-programma bedrijven bij op weg naar een veilig woon-werkverkeer van de werknemers. Afhan­kelijk van de behoeften van het bedrijf zijn de …

7 km-club

Fiets|

Om het gebruik van de fiets nog een extra duwtje in de rug te geven, organi­seert het depar­tement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid de 7 …

Testka­ravaan Provincie Oost-Vlaanderen

Fiets|

De Testka­ravaan is een initi­atief van de dienst Mobiliteit van de Provincie Oost-Vlaan­deren om pende­laars de kans te geven een ander vervoer­middel te testen voor hun woon-werkver­plaatsing. Met de …

Go to Top