Nieuws2022-09-13T16:42:15+02:00

Bereikbaarwerk.be

Deze digitale tool helpt bedrijfs­leiders en hr-managers in de regio Antwerpen-Waasland om
het overzicht te behouden in de veelheid aan mobili­teits­ini­ti­a­tieven. Het instrument bundelt
de belang­rijkste bedrijfs­ge­richte initi­a­tieven van overheden en publieke vervoersaanbieders.

Recente artikels

Laadpalen: fiscale voordelen

Fiscaal, Laadpalen|

Onder­ne­mingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 inves­teren in een publiek toegan­kelijk en intel­ligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kosten­aftrek. Parti­cu­lieren en zelfstan­digen kunnen in dezelfde periode een belas­ting­ver­min­dering voor de aankoop en plaatsing van …

Project Model Fietsparking

Advies op maat, Fiets|

Het fiets­ge­bruik in uw onder­neming neemt ongetwijfeld toe. Dan bent u misschien toe aan de uitbreiding van uw fietsen­stalling of wil u een nieuwe fiets­par­keer­zones uitbouwen. Maar hoe pakt u dit het best aan? Hoe voorziet u in een stalling …

Flexwerkscan

Advies op maat, Flexibel werken|

Flexibel werken kan een deel van de oplossing zijn om het mobili­teits­pro­bleem in uw organi­satie te tackelen. Thuis werken, flexibele werkuren, flex desk, satel­liet­kan­toren,… Er zijn heel wat vormen mogelijk. Om te achter­halen wat bij uw onder­neming het best …

DeWaterbus stoomt door

Goede praktijken, Openbaar vervoer|

Vlot van en naar Antwerpen en de haven over de Schelde. Dat is de bottomline van DeWaterbus, die als duurzaam alter­natief voor de wagen sinds haar maidentrip in 2017 alsmaar meer harten heeft weten winnen voor de vaarroutes over Schelde. …

Go to Top